Aparatul primăriei

Lista funcţionarilor care activează în cadrul Primăriei com. Puțintei

Nr.
d/o
Numele, Prenumele Funcţia Telefon de serviciu
1. Iațco Elena Primarul com.Puțintei

023561636

078301636
2. Sorocean Ludmila Secretar al consiliului local

023561634

069751424
3. Zatic Tudor Contabil- șef

023561646

069237119
4. Paciu Marcela contabil 023561646
5. Celan Ion

Specialist în problemele

regimului funciar

078874559

6. Ungurean Liuba Asistent social comunitar

023561634

068789525
7. Rusnac Mariana Specialist în percepere fiscală

023561634

068315054

Ziua funcționarului public este sărbătorită anual la data de 23 iunie.