Aparatul primăriei

Lista funcţionarilor care activează în cadrul Primăriei com. Puțintei

Nr.
d/o
Numele, Prenumele Funcţia Telefon de serviciu
1. Nanii Elena Primarul com.Puțintei

023561636

078301636
068666818
2. Sorocean Ludmila Secretar al consiliului local

023561634

069751424
078301410
3. Zatic Tudor Contabil- șef

023561646

078301646
4. Paciu Marcela contabil 023561646
078309944
5. Celan Ion

Specialist în reglementarea

regimului funciar

078874559

078301412

6. Funcție vacantă Asistent social comunitar

023561636

7. Rusnac Mariana Specialist în percepere fiscală

023561636

068315054
078301411
8. Țurcan Eleonora Secretar dactilograf

023561634

067400664

Ziua funcționarului public este sărbătorită anual la data de 23 iunie.