Comisii

1) Comisia economie, buget și financiară, din 5 membri, după cum urmează:

 1. Vieru Dumitru – președinte al comisiei
 2. Țurcan Rodica –vicepreședinte al comisiei
 3. Paciu Natalia - secretar al comisiei
 4. Vieru Ana – membru
 5. Gîncu Fiodor – membru

2) Comisia educație, protecție socială, cultură, sănătate publică, tineret și sport, din 5
membri, după cum urmează:

 1. Stratu Chiril – vicepreședinte al comisiei
 2. Paciu Natalia - președinte al comisiei
 3. Vieru Dumitru –secretar al comisiei
 4. Mihăilă Maria – membru
 5. Neguriță Chiril – membru

3) Comisia administrație publică și drept, din 5 membri, după cum urmează:

 1. Gîncu Anatolie - președinte al comisiei
 2. Motricala Anatolie–vicepreședinte al comisiei
 3. Stratu Chiril –secretar al comisiei
 4. Vieru Ana – membru
 5. Neguriță Chiril – membru

4) Comisia agricultură, industrie, construcții și protecția mediului, din 5 membri, după
cum urmează:

 1. Vieru Ana –președinte al comisiei
 2. Ceban Galina –vicepreședinte al comisiei
 3. Țurcan Rodica – secretar al comisiei
 4. Gîncu Fiodor – membru
 5. Motricală Anatolie – membru