L I S T A Consilierilor Consiliului din com. Puțintei

Nr.
d/o
Numele, Prenumele Funcţia Telefon de serviciu
1. Gîncu Anatolie PPSOR

069390447

2. Țurcan Rodica PPSOR

079372110

3.

Vieru Dumitru

PPSOR 079614115
4. Paciu Natalia PPSOR 067392323
5. Celan Galina

PPSOR

079296260

6.

Motricală Anatolie

PPSOR

069496815

7. Stratu Chiril PPSOR

068335755

8. Celan Ion PLDM 078874559
9. Gîncu Fiodor

Candidat

Independent

069507803
10. Mihăilă Maria Bloc ACUM 078306857
11. Negurița Chiril PP USB

068145991