Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide
Call
Telefon: 0235 61636

Istoria localității

Satul Puţintei este o localitate în Raionul Orhei situată la latitudinea 47.3738, longitudinea 28.5761 și altitudinea de 128 metri fata de nivelul mării. Aceasta localitate este în administrarea orașului Orhei. Satul are o suprafaţă de circa 0.75 kilometri pătraţi, cu un perimetru de 4.49 km. Din componenţa comunei fac parte localităţile Puţintei, Dişcova şi Vîprova. Satul Puţintei a fost menţionat documentar în anul 1547, Dișcova în anul 1582, Vîprova în 1436.

Se păstrează o mică legendă despre provenienţa denumirii satului Puţintei. În această legendă se spune, că pe lîngă Puţinteiul de astăzi era un drum, care unea Călăraşul cu Orheiul. Drumeţii, trecînd pe acest drum, găseau apă bună la un izvor lîngă cîţiva tei. Locul acesta a foost numit „Puţîntei” – izvor, fîntînă, puț de apă dintre tei.
Denumirea satului se păstrează neschimbat pînă în zilele noastre. Conform recensămîntului populaţiei din anii 1817 în satul Puţintei existau 44 case. Conform recensămîntului din anul 1910 – existau deja 189 gospodării şi locuiau 630 locuitori. Actualmente satul Puţintei este satul de reşedinţă a comunei Puţintei.
În anul 2017 satul Puțintei a marcat jubileul de 470 ani, Satul Dișcova – 435 ani, satul Vîprova – 470 ani în anul 2016.
La începutul secolului XX satul Puțintei era inclus în volostea Isacova, așezat pe coasta dreaptă a văii Cula, spre Vest de la satul Dișcova. Avea o populație de 744 locuitori răzeși și 124 de case.

În anul 2021 satul Vîprova a împlinit 585 ani. În anul 2022 satul Puțintei împlinește 475 ani iar satul Dișcova 440 ani. Se păstrează o mică legendă despre provenienţa denumirii satului Puţintei.

Populația comunei:

Populaţia este de 2355 locuitori, dintre care 937 în s Puțuntei, 862 Dâșcova și 607 la Vâprova. Structura populaţiei pe grupe de vîrsta se caracterizează prin ponderea populaţiei sub vîrsta aptă de muncă de circa 185 persoane iar în vîrsta aptă de muncă – 745. Numărul gospodăriilor constituie 782 dintre care 348 în s Puțuntei, 325 Dâșcova și 109 la Vâprova.
În cea ce privește structura confesională marea majoritate 98,5 la sută din locuitori sunt creştini ortodocşi.
Numărul familiilor care au copii sub tutelă/curatelă se cifrează la 15, iar numărul familiilor în componența cărora sunt invalizi alcătuiesc 133 persoane.

Căi de comunicații:

Teritoriul administrativ al comunei posedă o reţea rutieră construită formată din drumuri raionale, comunale şi de exploatare agricolă, după cum urmează:
– drumuri/străzi locale – 46,4 km, inclusiv 4,5 km asfaltate.
– drumuri pietruite 21,4 restul 16.3 km sunt drumuri de pământ.

Servicii de utilități publice: 

Rețeaua de apă potabilă: În comună sunt 22 izvoare în extravilan cu apă potabilă, necesită amenajare; 231 fîntîni de mină. Apele din fîntâni sunt folosite pentru necesități de uz casnic și necesită amenajare.
În teritoriul primăriei sunt prezente 8 sonde arteziene, dintre care 3 funcționale, una nefuncționlă și 4 –conservate. Grădinița de copii și 287 case individuale sunt apovizionate cu apă în mod centralizat din apeductul cu lumngimea de 150 m, alimentat din sonda arteziană, construită în anul 2004. Calitatea apei este satisfăcătoare.

Serviciile de aprovizionare cu apă sunt acordate de către ÎM „Servicii Comunale Puțintei” . Volumul de apă preluat din sursele de apă subterane constituie 25 mii m 3 pe an. Tariful pentru 1 m 3 de apă constituie 10 lei. Pentru extinderea apeductului în comună, etapa 1, în anul 2016 s-a alocat 1mln.lei.
Comunitatea nu dispune de sisteme locale de canalizare.
Reţeaua de electricitate: numărul gospodăriilor electrificate – 845, dintre care 340 în s Puțintei, 305 Dișcova și 255 la Vîprova.
Rețeaua de gaze naturale: în teritoriul comunei are o lungime de 2,95 km, sunt conectațe doar 28
case din Vîprova.
Rețeaua de telefonie fixă, mobilă şi internet: este asigurată de furnizori de rețele publice de comunicații electronice asigurînd telefonizarea a 790 gospodării, dintre care 290 în s Puțintei, 300 Dișcova și 200 la Vîprova.
Serviciile poştale: pentru locuitorii satelor Puțintei, Dișcova și Vîprova sunt efectuate de Oficiul Poştal.
Evacuarea deșeurilor: Primăria dispune de 2 gunoişti, cîte una în Puțintei și Dișcova fiecare cu suprafața de 1,5 ha. Deșeurile sunt transportate de către populație în mod individual. Evidența nu se duce și volumul de deșeuri acumulate nu se cunoaște.

Economia: 

Activităţi economice desfăşoară agenţii economici din agricultură și comerț.

Principalele activităţi economice sunt în următoarele domenii: comerţ, prestări servicii.                             

Pe teritoriul comunei, 8 agenţi economici îşi desfăşoară activitatea în comerţ cu amănuntul a produselor alimentare, materiale de construcţie (în teritoriu sunt 7 magazine comerciale, s. Puţintei 3, în Dişcova – 3 şi 2 în Vîprova).

Producerea, industria și agricultura:

În comună există întreprindere de morărit, brutărie și oloiniță.

Activitatea agricolă este materializată prin creșterea animalelor şi cultura mare de câmp. Principalele culturi sunt: grâul, porumbul , floarea soarelui şi rapița.
Numărul agenților economici în agricultură se cifrează la 37, în s Puțintei 12, la Dișcova – 17și 8 la Vîprova. dintre care: 19- cu suprafața agricolă pînă la 10 ha; suprafața 10-50 ha -4 întreprinderi și 23 întreprinderi cu suprafața terenurilor –mai mult de 50 ha. Sectorul privat dispune de 5256/ 148 -capete ovine, 88 – bovine, 60–porcine, 86– cabaline, 4913-păsări.

Învățământul:

Reţeaua şcolară din comuna este reprezentată de:

  • IP Gimnaziul Dişcova (edificiu construit în anul 1980) prevăzut cu 550 locuri. Actualmente numărul copiilor ce frecventează instituţia se cifrează la, 85 iar numărul cadrelor didactice se ridică la 9 unităţi.
  • Grădiniţa Dişcova (anul construcţiei 1980 cu capacitatea de 2 grupe). Actualmente – 2 grupe funcţionale cu 44 copii ce frecventează grădiniţa. Ambele clădiri sunt eficientizate enegetic.
  • IP Gimnaziul Puţintei (edificiu construit în an. 1968) prevăzut cu 3205 locuri.  Actualmente numărul copiilor ce frecventează instituţia se cifrează la 123 iar numărul cadrelor didactice se ridică la 14 unităţi.
  • Grădiniţa Puţintei (anul construcţiei 1977 cu capacitatea de 6 grupe). Actualmente – 3 grupe funcţionale cu 55 copii ce frecventează grădiniţa. Ambele clădiri sunt eficientizate energetic.

Cultură și artă: 

Căminul cultural cu 100 locuri (an.c.1961) şi Biblioteca publică cu un fond de carte de 7277 volume, dotată cu calculator și acces la internet (fondată în acelașii an 1961). La căminul cultural activează ansamblul folcloric ”Codrencele”, ansamblul de copii „Romanița” (condus de Zatic Lidia ), care adună, valorifică și promovează folclorul local.

Biserici:
1. s. Puţintei, Biserica „sf. Ierarh Nicolai”, an. 1911, Hramul satului, 22 mai – sf. Nicolai
2. s. Vîprova, Biserica „sf. Proroc Ilie”, an. 1890, Hramul satului, 02 august Sf. Ilie.
3. s. Dîşcova, Biserica „sf. Arhanghel Mihail şi Gavril”, 1915, Hramul satului, 4 august, Sf. Foca.
Monumente:
1. Satul Puţintei – „La mormîntul ostaşilor căzuţi / 77 / şi în memoria consătenilor căzuţi în 1941 – 1945.
2. Satul Dişcova – Monument comemorativ de război 1941 – 1945.
3. Satul Vîprova – Monument comemorativ pentru cei care au fost deportați în Siberia
4. Satul Vîprova – Monument comemorativ dedicat eroilor din primul război mondial 1914-1918.

Sănătate:

In comună funcționează Oficiul medicilor de familie cu un medic și personal medical în număr de 2. Medicul de familie deservește localitatea de două ori pe săptămînă. Activitatea medicală se desfășoară în incinta imobilului aparținând Centrului medicilor de familie Panfilii Pavel.

Securitate comunitară:

Asigurarea securității comunei este deservită de un post de poliție.

Substanțe minerale existente:

În teritoriul comunei sunt rezerve de nisip, însă extragerea acestor nu este autorizată.