PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI PUȚINTEI
(r-nul Orhei)
2021-2026