Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide
Call
Telefon: 0235 61636

Raport cu privire la proiectul „Achiziționarea de vehicule și echipament de deszăpezire și întreținere spații verzi”

APL Puțintei  raportează despre împlementarea cu succes a proiectului lansat în anul 2022 de către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural, măsura 2 “Dezvoltarea localității rurale” (achiziționarea de vehicule și echipament de deszăpezire și întreținere spații verzi), cu valoarea totală de 1071000,00 MDL (un milion șaptezeci și unu mii lei 00 bani).

Realizarea proiectului se datorează subvenției în valoare de 856 800,00 MDL (opt sute cincizeci și șase mii opt sute lei 00 bani) acordată de FNDAMR, și contribuția în valoare de 214 200,00 MDL (două sute paisprezece mii două sute lei 00 bani), oferită cu gratitudine de Consiliul Raional Orhei.

Comuna Puțintei a achiziționat tractor, remorcă, cisternă, mătură comunală, lamă, tocator, încărcător frontal, cupă, – toate fiind compatibile între ele.

Aceste echipamente urmează să satisfacă necesitățile grupului-țintă, care constituie populația satelor Dișcova, Vîprova și Puțintei, aproximativ 2292 persoane.

Materializarea obiectivelor-cheie dictează administrației locale un complex de activități/strategie, care reflectă  relevanța și prioritățile entității, și anume, – asigurarea ciclului de viață durabil prin tehnici și instrumente de planificare/monitorizare a activităților, ordonarea logisticii și documentației, identificarea resurselor umane și surselor financiare.

„Produsele” activităţilor care urmează a fi întreprinse, prin combinaţia cărora se va atinge efectul maxim, va crea temelia obţinerii beneficiilor sustenabile pentru oamenii din comuna Puțintei.

Articole Recente