Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide
Call
Telefon: 0235 61636

Ședința din 26.05.2022 cu privire la reorganizarea gimnaziului-filiala din satul Dișcova

Proces-verbal cu privire la reorganizarea gimnaziului-filială din satul Dișcova, comuna Puțintei în complex educational grădiniță-clasele primare.

Prezenți:

Nanii Elena, primarul comunei Puțintei

Țurcan Eleonora, secretar-stenograf al primăriei

Bogaciuc Irina, vicepreședinte al Consiliului Raional Orhei pe educație și sănătate

Mustovici Silvia, șefa Direcției Educație și Cercetare al Consiliului Raional Orhei

Paciu Natalia, consilier local

Mihailă Maria, consilier local

Părinții elevilor claselor V-VIII, promoția anilor 2022-2023

Corpul didactic al gimnaziului-filială din satul Dișcova

Locaţie: incinta edificiului gimnaziului-filiala, et. II
Ora: 14:15, data 26 mai 2022

S-a examinat: Reorganizarea gimnaziului-filială din satul Dișcova, comuna Puțintei în Complex-educațional comasat instituție preșcolară, grădiniță și școlară, clasele primare.

A luat cuvint: Nanii Elena, primarul comunei

Multstimată audiență, bună ziua. În contextul ședinței de astăzi, permiteți-mi să dau voce genericului: “Dacă vrei să trăiești într-o lume mai bună, și sunt sigut că o faci, te îndemn să te implici în formarea ei, în numele propriului popor și a generațiilor viitoare”

Astăzi vreau să vorbim despre copiii noștri, despre condițiile în care sunt educați, despre localul care cazează copiii noștri, despre sistemul educational general. Reprezentanții Consiliului Raional Orhei, dna Mustovici Silvia, șef Directie și Cercetare; dna Bogaciuc Irina, vicepreședinte pe educație și sănătate; dna Stratu Elena, directorul gimnaziului și Nanii Elena, primarul comunei- suntem aici pentru a vă relata informații relevante subiectului.

La început de an dna Stratu a depus un demers la CR, solicitând suport și surse financiare pentru reparația capitală a WC din incinta clădirii (copiii merg la WC afară). Instituția se confruntă cu problema evacuării apelor reziduale, dat fiind faptul că din momentul construcției clădirii edificiului gimnaziului-filială care datează cu anul 1980 și până la moment, nu s-a păstrat rețeaua de canalizare prevăzută inițial, fiind deteriorată, primăria și-a asumat responsabilitatea de a curăța haznalele și a evacua la fiecare 2-3 săptămâni aceste ape, atâta timp cât în edificiul clădirii funcționează și instituția preșcolară. Aceste cheltuieli neajustate mă pun în gardă din momentul când am devenit primar și în căutarea soluției optimale, împreună cu directorul școlii am formulat un demers suplimentar, în care am motivat că mai avem nevoie alăturat și de o stație de tratare a apelor reziduale, la care am anexat si devizul de cheltuieli corespunzător.

Pentru a deschide parantezele și a stopa zvonurile, vă declar, că ședința de astăzi nu este privitor la închiderea gimnaziului-filială, de altfel nici dna Stratu, nici eu nu eram solidari în modelarea rețelei de canalizare și WC-le din instituție.

Bugetul local al școlii, inclusiv bugetul comunei, nu dispun de surse pentru acoperirea acestor cheltuieli, Consiliul Raional fiind sprijinul nostrum ca de fiecare data. Dar în acest an bugetul național a fost și el diminuat consecutiv de Guvern, de aceea dificultatea obținerii surselor este majoră. Acest an bugetul local a constituit 439000 MDL, care deja a fost repartizat în prima decada a lunii martie curent și posibilități de intervenție cu forte proprii nu sunt.

Vă propun în continuare să-i dăm cuvântul dnei Stratu, să ne relateze despre posibilitățile proprii reieșind din bugetul școlii.

A luat cuvint: Stratu Elena, directorul gimnaziului Puțintei

Bună ziua tuturor, cât privește bugetul instituției noastre, care integrează gimnaziul Puțintei și filiala Dișcova, el se calculează reieșind din numărul de copii ponderați, și gimnaziul Puțintei la zi are 125 elevi ponderați, 85 elevi aici la Dișcova, nu ne permite să ducem cheltuieli aferente, doar pentru necesități stricte instituției: energie electrică și termică, internet, materiale de construcție.Pe motiv că ne confruntăm cu problem pe plan national, ne-a costat exagerat de mult achitarea facturilor la energia termică, ba chiar am rămas și restanți pe luni martie-aprilie cu 18060 MDL, În acest context, bugetele urmează să fie corelate la inițiativa Ministerului de Finanțe, la capitolul gaze, pentru anul acesta și pentru 2023.La alte capitole avem doar srtictul necesar limitat, birotica și chiar creta o procurăm din surse proprii. Mereu avem nevoie de susținere financiară din exterior.

A luat cuvint: Mustovici Silvia, șefa Direcției Educație și Cercetare al Consiliului Raional Orhei

Buna ziua tuturor. Eu voi face abstracție de la finanțe și voi trece la cee ace ține de activitatea instituției. Stimați părinți, eu ca și profesoară, și părinte totodată, contează calitatea studiilor copiilor, calitatea educației, calitatea lecției care se face în instituție. Și atunci când din 12 cadre didactice care vin la dstră, 10 vin din afara instituției, 1 cadru didactic aveți din localitate și 1 fără studii superioare din clasele primare. Așa dar, 10 cadre didactice circulă, noi Direcția Educație al CR Orhei achităm deplasările profesorilor pe parcursul anului școlar, suportăm cheltuieli și la acest capitol. Fac abstracție și repetat accentuez, cee ceea ce-mi doresc personal, ceea ce-și dorește și dna Bogaciuc, vicepreședintele raionului la educație, este calitatea studiilor în sălile de clasă. Dar atunci când avem 7 copii, nu avem o sală sportive, nu avem un laborator, chiar un WC în școală, am menționat că sursele financiare care le primește instituția nu depind categoric de noi, este legislația care reglementează un raport clar vis-à-vis de numărul de copii în alocarea acestor surse. Să sperăm că se va schimba ceva, că din cite noi vedem și constatăm, legea nu prea este adecvată condițiilor în care trăim zi de zi. Această problemă persistă practic în toate instituțiile școlare, de aceea noi astăzi venim cu o propunere și îndemn pentru voi părinții, de a accepta o reorganizare a instituției, fiind lăsate aici grădinița și clasele primare, clasele superioare V-VIII să treacă la Puțintei, pentru ca clasele să fie completate la numărul de copii complet, cu condiții mai bune de studiu. Mai avem astfel de modele în alte localități, unde am creat condiții cele mai favorabile pentru copiii, inclusiv deplasarea acestora la distanță. E important copiii să se regăsească într-o concurență sănătoasă la învățătură, în sport, în activități extrașcolare. Și atunci cînd clasele cuprind 7-8 copii, dintre care frecventează 4-5, educația devine precară. Aceasta este părerea noastră. Decizia vă aparține vouă, multstimați părinți.

A luat cuvint: Nanii Elena, primarul comunei

Dacă îmi permiteți să fac o completare, am luat cu mine Planul socio-economic de dezvoltare a comunei Puțintei pe anii 2021-2026, aprobat în luna martie 2021 de către Consiliul local Puțintei, din care rezultă că în direcția educație, inclusiv dezvoltarea infrastructurii pe satul Dișcova, cât și pe fiecare sat din comuna noastră, se pun accente majore. (s-a dat citirii exemple din document)

Vă dau niște teze cu privire la proiectele pe care le-am depus la Guvernul României, cu privire la reparația monumentului din satul reședință Puțintei și reparația capitală a acoperișului casei de cultură Puțintei. Am fost refuzați. Recent am depus încă alte 2 proiecte, PUG-ul și dotarea cu mobilier a căminelor culturale în cadrul apelului inițiat de FNDRE Satul European. Și iarăși am fost refuzați. Mai avem și proiecte mai mici. Atenționez, că suntem active în căutarea surselor externe, dar practiva și viața ne arată că dobândirea acestora este un lucru extrem de dificil. La sfârșitul anului, și anume în luna decembrie am aderat la Consiliul Primarilor privind Clima și Energia. Așteptăm reprezentanții Comunității Europene să ne facă vizita și evaluarea a 22 ha de teren liber pentru plasarea panourilor fotovoltaice. Dar și aici s-au stopat lucrurile, în virtutea evenimentelor desfășurate în Ucraina, conflictual armat, care a pus amprenta pe o lume întreagă. Factorul uman persist, dar avem inițiativă și linia propusă o vom continua mai departe pentru imbunătățirea modului de trai al băștinașilor.

Reiterez, că astăzi vorbim despre calitatea educației copiilor noștri, calitatea învățămîntului, mentenanța clădirii a cărui subsol este plin de mucegai și bacterii. Haideți să-i dăm cuvântul dnei Bogaciuc pentru mesajul cu care a venit la dstră în conjuncture de astăzi.

A luat cuvint: Bogaciuc Irina, vicepreședinte al Consiliului Raional Orhei pe educație și sănătate

Buna ziua, discursul meu cu permisiunea dstră îl voi ține în limba rusă, din motiv că vorbesc această limbă clar.

Уважаемые родители! То, что говорила дна примар, это чистая правда. Все расходы выросли почти на 30%, и главная проблема остается как покрывать коммунальные платежи, – это газ, свет, вода. Мы из образования, вы родители, – но все мы хотим, чтобы нашим детям было хорошо. Решение все равно будет за вами, мы видим это как лучше таким образом: если вы захотите нас услышать, то сможете поддержать нашу инициативу. Школа в Пуцинтей всем оснащена, педагогические кадры все есть, есть кабинеты биологии, химии, физики. Тем более что мы вам предлагаем идеальный вариант, где все малыши останутся здесь и таким образом пойдет и преемственность поколений. С 3-х лет до 7 садик, с 7 до 10 начальная школа. У вас на сегодня 3 начальных класса из четырех, они из детского сада находясь в этом же помещении будут переходить в начальную школу, без сильной нагрузки. Остальные 33 школьников, с V-VIII классы мы предлагаем перевозить в школу в Пуцинтей. Они уже постарше, им немного проще. Но образование вашим детей таким образом только выиграет. Вот с каким предложением мы сегодня пришли к вам, и вы должны подумать и решить. Для качественного образования ваших детей мы продумали этот вариант и выносим сегодня его вам на обсуждение. Мы не закрыли ни одной школы и не имеем этих целей. Но для понятия всей сути, школа мама более оснащена чем филиал. И не мы создали филиал, так работала системы образования ранее.

A luat cuvint: Mustovici Silvia, șefa Direcției Educație și Cercetare al Consiliului Raional Orhei

Legislația spune, să dacă sunt sub 91 de copii ponderați, este coeficient care se înmulțește cu numărul de copii, atunci școala automat devine filială. Deschideți Codul Educației în care este expres menționat acest fapt.

În dezbateri au fost întrebări de felul:

  • Despre demersul înaintat către Consiliul Raional, în anul 2021 rămas fără răspuns
  • S-a vorbit despre lipsă de cadre didactice
  • Despre faptul că pedagogii oricum acceptă să se deplaseze, si s-ar putea totodată să ducă aceeași disciplină în diferite instituții
  • Despre implicarea agenților economici din localitate în lucrări de restabilire a clădirii
  • Despre unitățile de transport care ar acoperi necesitățile de logistică pentru călătoria zilnică a copiilor tur-retur

Articole Recente